1

Obsahuje písmená:
Rozmer:
Zberateľ: Herczig Béla
datovanie: 20. storočie
Dátumy a čísla: Obsahuje výrobné číslo
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Topoľčany
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív