-kríž

Obsahuje písmená:
Rozmer: 28 x 14 x 6
Zberateľ: Herczig Béla
datovanie: 18. - 19. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Galanta
Reliéf znakov: Vystúpený - pozitív
symbol: Jednoduchý kríž