4

Obsahuje písmená:
Rozmer: 30 x 15 x 6,5
Zberateľ: Adrián Nečas
datovanie: 20. storočie
Dátumy a čísla: Obsahuje výrobné číslo
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Skalica
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív

Poznámka:
tehelňa Hodonín, 1. ČSR