EVE 1719

Obsahuje písmená: EV
Rozmer: 29,5 x 14 x 6,5
Zberateľ: SNM - AM
datovanie: 17. - 18. storočie
Dátumy a čísla: Obsahuje dátum do roku 1800
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Komárno
Reliéf znakov: Vystúpený - pozitív

Poznámka:
1719 EAE - Archiepiscopatus Esztergom (lat. Ostrihomské arcibiskupstvo)