5

Obsahuje písmená:
Rozmer: 29,5 x 14,5 x 6,5
Zberateľ: Adrian Nečas
datovanie: 20. storočie
Dátumy a čísla: Obsahuje výrobné číslo
Región: Skalica
Orámovanie: Bez kartuše
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív