JM 2

Obsahuje písmená: JM
Rozmer:
Zberateľ: Herczig Béla
datovanie: 20. storočie
Dátumy a čísla: Obsahuje výrobné číslo
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Galanta
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív