KJ

Obsahuje písmená: KJ
Rozmer:
Zberateľ: Herczig Béla
datovanie: 20. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Dunajská Streda
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív