FL

Obsahuje písmená: FL
Rozmer: 28 x 13 x 5
Zberateľ: KPÚ Nitra
datovanie: 17. - 18. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Levice
Reliéf znakov: Vystúpený - pozitív

Poznámka:
kaštieľ patril rodine Földváry 17. - 18. stor.