H a koruna

Obsahuje písmená: H
Rozmer: 29,5 x 14,5 x 7
Zberateľ: Marián Čurný
datovanie: 19. - 20. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Bratislava
Reliéf znakov: Vystúpený - pozitív
symbol: Koruna

Poznámka:
Gróf Henckel von Dormersmezk tehelňa Rusovce, kon. 19. stor. - zač 20. stor.