IK 8

Obsahuje písmená: IK
Rozmer: 29,5 x 14,5 x 7
Zberateľ: Ivan Osuský
datovanie: 19. - 20. storočie
Dátumy a čísla: Obsahuje výrobné číslo
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Senica
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív

Poznámka:
Kováčova tehelňa v Strážoch (Šaštín-Stráže), 1. zmienka o tehelni je z roku 1871 - Josef Kováts