HEKLER GY

Obsahuje písmená: HEKLERGY
Rozmer: 29,5 x 14 x 7,5
Zberateľ: Gabriel Szöllösi
datovanie: 19. - 20. storočie
Orámovanie: Tvarovaná
Región: Bratislava
Reliéf znakov: Vystúpený - pozitív

Poznámka:
Tehelňa Juraja (Györgya) Heklera, kon. 19. stor.