HERZ

Obsahuje písmená: HERZ
Rozmer: 28 x 13,5 x 6,5
Zberateľ: Jozef Urminský
datovanie: 20. storočie
Dátumy a čísla: Obsahuje výrobné číslo
Orámovanie: Štvorhranná
Región: Hlohovec
Reliéf znakov: Oboje

Poznámka:
Herzova tehelňa v Holohovci, bratia Kornel a Dénes, 20. roky 20. stor. Varianta s 13 (FS)