HERZ

Obsahuje písmená: HERZ
Rozmer: 25 x 12 x 6
Zberateľ: Jozef Urminský
datovanie: 20. storočie
Orámovanie: Oválna
Región: Hlohovec
Reliéf znakov: Vystúpený - pozitív

Poznámka:
Herzova tehelňa v Holohovci, bratia Kornel a Dénes, 20. roky 20. stor.