6

Obsahuje písmená:
Rozmer: 30,5 x 15,5 x 6,5
Zberateľ: Vladimír Ďurčanský
datovanie: 20. storočie
Dátumy a čísla: Obsahuje výrobné číslo
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Skalica
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív