10

Obsahuje písmená:
Rozmer: 29,5 x 14,5 x 7
Zberateľ: Vladimír Ďurčanský
datovanie: 20. storočie
Dátumy a čísla: Obsahuje výrobné číslo
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Senica
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív