-kríž

Obsahuje písmená:
Rozmer: 30 x 16 x 7
Zberateľ: Vladimír Ďurčanský
datovanie: 18. - 19. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Senica
Reliéf znakov: Vystúpený - pozitív
symbol: Kríž