-krúžok

Obsahuje písmená:
Rozmer: 28,5 x 14,5 x 6
Zberateľ: Vladimír Ďurčanský
datovanie: 20. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Senica
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív