HG

Obsahuje písmená: HG
Rozmer: 28 x 14 x 6,5
Zberateľ: Adrián Nečas
datovanie: 19. - 20. storočie
Dátumy a čísla: Obsahuje výrobné číslo
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Skalica
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív

Poznámka:
Herman Grűnmandel, tehelňa Gbely