AEDP

Obsahuje písmená: AEDP
Rozmer: 30 x 15 x 7
Zberateľ: Vladimír Ďurčanský
datovanie: 18. - 19. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Bratislava
Reliéf znakov: Vystúpený - pozitív

Poznámka:
Archiepiscopatus Dominium Posoniensis - Bratislavské panstvo Ostrihomskej arcidiecézy