BURSZTMIKLOS 9

Obsahuje písmená: BURSZTMIKLOS
Rozmer: 27,5 x 13 x?
Zberateľ: Vladimír Ďurčanský
datovanie: 19. - 20. storočie
Dátumy a čísla: Obsahuje výrobné číslo
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Senica
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív

Poznámka:
Tehelňa Nathana Weinwurma v Borskom Mikuláši (zač. 20. stor.).