IK

Obsahuje písmená: IK
Rozmer: 28,5 x 14 x 6,5
Zberateľ: Vladimír Ďurčanský
datovanie: 19. - 20. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Senica
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív

Poznámka:
Kováčova tehelňa v Strážoch (Šaštín-Stráže), 1. zmienka o tehelni je z roku 1871 - Josef Kováts