K srdce

Obsahuje písmená: K
Rozmer: 27,5 x 14 x 6,5
Zberateľ: Vladimír Ďurčanský
datovanie: 19. - 20. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Malacky
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív