KC

Obsahuje písmená: KC
Rozmer: 30,5 x 15 x 6,5
Zberateľ: Vladimír Ďurčanský
datovanie: 19. - 20. storočie
Dátumy a čísla: Obsahuje výrobné číslo
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Senica
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív

Poznámka:
Kováčova tehelňa v Strážoch (Šaštín-Stráže), 1. zmienka o tehelni je z roku 1871 - Josef Kováts