KC

Obsahuje písmená: KC
Rozmer: 28 x 14 x ?
Zberateľ: Vladimír Ďurčanský
datovanie: 19. - 20. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Senica
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív
symbol: iné

Poznámka:
Kováčova tehelňa v Strážoch (Šaštín-Stráže), 1. zmienka o tehelni je z roku 1871 - Josef Kováts