KU

Obsahuje písmená: KU
Rozmer: 29 x 14,5 x 6,5
Zberateľ: Vladimír Ďurčanský
datovanie: 20. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Bratislava
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív