M

Obsahuje písmená: M
Rozmer: 28,5 x 14 x 6,5
Zberateľ: Vladimír Ďurčanský
datovanie: 20. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Pezinok
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív