HPK

Obsahuje písmená: HPK
Rozmer: 29 x 14,5 x 6,5
Zberateľ: Marián Čurný
datovanie: 19. - 20. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Bratislava
Región: Malacky
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív

Poznámka:
Herzog (knieža) Pálffy Karol