HPR

Obsahuje písmená: HPR
Rozmer: 29,5 x 14,5 x 6
Zberateľ: Marián Čurný
datovanie: 19. - 20. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Malacky
Región: Topoľčany
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív

Poznámka:
Herzog (knieža) Pálffy Rudolf