HVI

Obsahuje písmená: HVI
Rozmer: 29 x 14 x 6
Zberateľ: Múzeum Trebišov
datovanie: 20. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Trebišov
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív