2

Obsahuje písmená:
Rozmer: 27,5 x 13,5 x 7
Zberateľ: Peter Múčka
datovanie: 20. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Partizánske
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív