1930

Obsahuje písmená:
Rozmer: 28,5 x 14,5 x 6
Zberateľ: Dušan Mogilský
datovanie: 20. storočie
Dátumy a čísla: Obsahuje dátum po roku 1800
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Skalica
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív