IK

Obsahuje písmená: IK
Rozmer: 29,5 x 14,5 x 7
Zberateľ: Adrián Nečas
datovanie: 20. storočie
Dátumy a čísla: Obsahuje výrobné číslo
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Senica
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív
symbol: Koleso

Poznámka:
*variant s č. 5 **variant s č. 1,2,3,4,5,6,8,12 (FS) Imrich Kováč, tehelňa Šaštín-Stráže, 1. ČSR