GA

Obsahuje písmená: GA
Rozmer: 28 x 13,5 x 6
Zberateľ: Milan Blahovský
datovanie: 20. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Dunajská Streda
Región: Senec
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív

Poznámka:
Gróf Apponyi, tehelňa v Tomášove