GEA

Obsahuje písmená: GEA
Rozmer: 29 x 15 x 7
Zberateľ: Richard Navara
datovanie: 19. - 20. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Galanta
Región: Senec
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív

Poznámka:
Senecká tehelňa , kon. 19. stor. Rodina Esterházy