GEE

Obsahuje písmená: GE
Rozmer: 29 x 15 x 7
Zberateľ: Jozef Urminský
datovanie: 18. - 19. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Hlohovec
Reliéf znakov: Vystúpený - pozitív

Poznámka:
grófka Elizabeth Erdödy pol. 19. stor.