-koruna

Obsahuje písmená:
Rozmer: 29,5 x 14,5 x 6
Zberateľ: Vojtech Ševeček
datovanie: 19. - 20. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Dunajská Streda
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív