-kríž

Obsahuje písmená:
Rozmer: 28 x 15,5 x 7
Zberateľ: Vojtech Ševeček
datovanie: 17. - 18. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Dunajská Streda
Reliéf znakov: Vystúpený - pozitív
symbol: Jednoduchý kríž