-kríž

Obsahuje písmená:
Rozmer: 29,5 x 14,5 x 7
Zberateľ: Peter Nagy
datovanie: 20. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Senica
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív
symbol: Jednoduchý kríž