6

Obsahuje písmená:
Rozmer: 28 x 14 x 7
Zberateľ: Marek Varga
datovanie: 19. - 20. storočie
Dátumy a čísla: Obsahuje výrobné číslo
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Nitra
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív