K

Obsahuje písmená: K
Rozmer: 28 x 14 x 6,5
Zberateľ: Adrián Nečas
datovanie: 19. - 20. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Senica
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív

Poznámka:
V Senici bola tehelňa K. Kufnera a Kalmanova tehelňa, koniec 19. stor.