KI

Obsahuje písmená: KI
Rozmer: 28.5 x 15 x 6.5
Zberateľ: SNM-AM
datovanie: 20. storočie
Dátumy a čísla: Obsahuje výrobné číslo
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Senica
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív

Poznámka:
tehelňa Imricha Kováča, Šaštín-Stráže, 1. ČSR