KURYMA

Obsahuje písmená: KURYMA
Rozmer: 29 x 14 x 7
Zberateľ: Marián Čurný
datovanie: 20. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Bardejov
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív

Poznámka:
Obecná tehelňa Kurima 1. pol. 20. stor.