-erb

Obsahuje písmená:
Rozmer: 28,5 x 13,5 x 7
Zberateľ: Rudolf Soblahovský
datovanie: 19. - 20. storočie
Orámovanie: Tvarovaná
Región: Prievidza
Reliéf znakov: Oboje
symbol: Erb