LA

Obsahuje písmená: LA
Rozmer: 29 x 14,5 x 7
Zberateľ: KPÚ Nitra
datovanie: 19. - 20. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Nové Zámky
Reliéf znakov: Vystúpený - pozitív

Poznámka:
Tehelňa: (Lipthay Ágoston po roku 1870)