LÁNYI

Obsahuje písmená: LANYI
Rozmer: 29 x 14 x 6,5
Zberateľ: Ľubomír Mrňa
datovanie: 20. storočie
Orámovanie: Štvorhranná
Región: Nové Mesto nad Váhom
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív

Poznámka:
Lányiho tehelňa, Nové mesto nad Váhom, (Ing. Lányi Lad.) 1. pol. 20. stor. *variant bez kartuše