BINYP

Obsahuje písmená: BINYP
Rozmer: 30 x 14 x 6
Zberateľ: Gabriel Szöllösi
datovanie: 19. - 20. storočie
Orámovanie: Štvorhranná
Región: Nitra
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív

Poznámka:
Bende Imre Nyitra Püspök - maďarsky Imrich Bende nitriansky biskup. Biskupom bol v rokoch 1893-1911