LE s korunou

Obsahuje písmená: le
Rozmer: 28 x 14,5 x 6,5
Zberateľ: Milan Blahovský
datovanie: 19. - 20. storočie
Orámovanie: Štvorhranná
Región: Bratislava
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív
symbol: Koruna

Poznámka:
gróf Lónyai Elemír tehelňa v Rusovciach kon. 19. - zač. 20. stor.