MARER MOR ZAMAROCZ

Obsahuje písmená: MEZAMROCZ
Rozmer: 29,5 x 14,5 x 7
Zberateľ: Milan Blahovský
datovanie: 19. - 20. storočie
Orámovanie: Štvorhranná
Región: Trenčín
Reliéf znakov: Vystúpený - pozitív

Poznámka:
tehelňa Mórica Marera v Zamarovciach, prelom 19. a 20. stor.