M. MARER

Obsahuje písmená: MARER
Rozmer: 29,5 x 14,5 x 6,5
Zberateľ: Ľubomír Mrňa
datovanie: 19. - 20. storočie
Orámovanie: Štvorhranná
Región: Trenčín
Reliéf znakov: Vystúpený - pozitív

Poznámka:
tehelňa Mórica Marera v Zamarovciach, prelom 19. a 20. stor.