MJ

Obsahuje písmená: MJ
Rozmer: 29 x 13 x 6,5
Zberateľ: Malokarpatské múzeum Pezinok
datovanie: 19. - 20. storočie
Orámovanie: Štvorhranná
Región: Pezinok
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív

Poznámka:
Tehelňa Jozefa Machotu v Šenkviciach 90. roky 19. stor.-1917